contact met ouders

We vinden het belangrijk dat zowel kleuters als ouders zich steeds erg welkom voelen op onze school. Een open communicatie en een vlot en warm contact, daar streven we naar. We willen heel bereikbaar en transparant zijn.

Tijdens de zachte landing in de ochtend is er ruimte voor een gesprekje met de klasjuf. Communicatie kan ook altijd via Seesaw, het digitale platform tussen ouders en school.
De directie en zorgcoördinator zijn vlot bereikbaar voor een gesprek.
Zijn er bezorgdheden of vragen, aarzel niet om ons te contacteren. We maken dan graag een afspraak voor een overleg op school.

In het begin van het nieuwe schooljaar houden we een infoavond voor alle ouders. Tijdens deze avond geeft de klasjuf wat uitleg over de werking, worden enkele afspraken gemaakt en wordt er tijd uitgetrokken om jullie vragen te beantwoorden.Tijdens dit moment hebben we het ook graag over onze prioriteiten en de daarbij horende acties voor het komende schooljaar.

In de loop van het schooljaar zijn er 2 oudercontactmomenten voorzien waarop de evolutie van het kind besproken wordt. Deze gaan door in december en mei.
Tussendoor kunnen we ook een overleg plannen. Zowel op vraag van de ouders, als op vraag van de school. We willen graag kort op de bal spelen en vinden jullie betrokkenheid en expertise als ouder hierin essentieel.

Tijdens het schooljaar zijn er verschillende informele momenten waarop ouders contacten kunnen leggen met elkaar en met de leerkrachten. Voorbeelden daarvan zijn onze ‘Start to Weekend’ activiteiten op vrijdagavonden voor een vakantie.
Ouders die voor het eerst hun peuter naar onze school brengen, verwelkomen we graag op de ‘Hello Monday’ momenten. Daar nemen we de tijd om even samen te komen voor een gezellige babbel en een tasje koffie.

Eind juni maken we de verdeling van de klassen voor het volgende schooljaar. Dan is er ook een wenmoment voor alle kleuters.