Ons team

directeur
Petra De Spiegelaere

secretariaat
Sabine Sinnaeve
Isabelle De Queecker
Joyce Strubbe

klassen

peuterklas
Jelle Broux + Lies Adam

1° kleuter A
Dominique Van Laecke

1° kleuter B – 2° kleuter B
Christel Van Gheluwe

2° kleuter A
Karen Blondeel

3° kleuter A
Dominique Geernaert

3° kleuter B
Gudrun Schoutteten – Mieke Baeijaert

zorgcoördinator
Petra Braet

bewegingsopvoeding / schrijfmotoriek
Els Van Eenoo

kinderverzorgster
Tine Desplenter

zorgleerkracht + SOVA (sociale vaardigheden)
Lies Adam

ambulante juf
Mieke Baeijaert

Leerkracht Anderstalige Nieuwkomers
Eva Brackman

Slaapklas
Tine Desplenter

Preventieadviseur
Stefaan Dhondt

ICT
Daan Saelens

Opvang / toezicht
Maggie Verrecas
Sylvie Vanderwee
Monique Lapère
Maria Albu-Magdalene
Petra Van Eeghem

Onderhoud
Kiana Verheire