Zorg in de klas

In de kleuterklas vertrekt de zorg vanuit de bevindingen van de kleuterjuf. Welbevinden en betrokkenheid staan hierbij centraal.

Een kleuter die zich goed voelt in de klas en die geboeid wordt door het rijke aanbod aan wat er te beleven, te spelen en te leren valt, is in ontwikkeling. Wanneer een kleuter zich niet goed lijkt te voelen, niet geboeid kan worden door het klasaanbod of gedurende een langere tijd niet of weinig lijkt te ontwikkelen voorziet de kleuterjuf een aantal extra oefenkansen.

Dit kan gebeuren door bepaald speelgoed aan te bieden, door bepaalde spelvormen voor te bereiden, door opdrachten te herhalen, door structurerende activiteiten aan te bieden, door stimuleren van denkontwikkeling, ….

Er worden ook regelmatig “zorgmomenten” binnen de klas georganiseerd. Het gedifferentieerd aanbod is hier heel belangrijk.