Schoolreglement

Het schoolreglement bestaat uit vier delen. In het eerste deel vind je de volledige inhoudstafel en het welkomstwoord, het tweede deel bevat algemene informatie over de school en deel drie vertelt alles over ons pedagogisch project. Het vierde deel bevat het eigenlijke schoolreglement en extra bijlages. Dit schoolreglement werd overlegd tussen en goedgekeurd door alle geledingen van de schoolraad op 26 augustus 2019.We verwachten van elke ouder dat hij/zij het schoolreglement goed leest, akkoord gaat en natuurlijk dat hij/zij het naleeft!

Schoolreglement-kleuterschool-SASK-versie-juni-2023