contact met ouders

Wij zijn ervan overtuigd dat een goed contact veel problemen kan vermijden. Daarom roepen wij ouders op om de juiste persoon aan te spreken als u vragen heeft over het kind. 

Elke dag staan de directie en de kleuteronderwijzeressen ter beschikking van de ouders voor korte gesprekken aan de klasdeur of in de zaal.

Voor langere gesprekken vragen we een afspraak te maken.

Eind augustus, als de verdeling van de klassen gerealiseerd is, kunnen alle kleuters en hun ouders kennis maken met de nieuwe klas

In het begin van het nieuwe schooljaar houden we een infoavond voor alle ouders.  Tijdens deze avond geeft de klasjuf wat uitleg over de werking, worden enkele afspraken gemaakt en wordt er tijd uitgetrokken om jullie vragen te beantwoorden.

In de loop van het schooljaar zijn er 2 oudercontactavonden voorzien waarop de evolutie van het kind besproken kan worden.  Het laatste oudercontact op het einde van het schooljaar gaat voor iedereen door ‘op afspraak’.

Ouders kunnen ook tussenin uitgenodigd worden voor een gesprek als de titularis voelt dat er iets met de ontwikkeling van de kleuter anders verloopt dan normaal.