Schoolraad

De schoolraad is het meest diverse en belangrijkste inspraakorgaan van de school.

In de schoolraad zitten afgevaardigden van het schoolbestuur, de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

De raad heeft recht op informatie in verband met schoolgebonden materies.  Daarnaast beschikt de schoolraad over een advies-, instemmings- en beslissingsbevoegdheid.  De raad helpt het globale beleid van de school bepalen. Hij oefent zijn bevoegdheid uit zoals vermeld in het decreet betreffende medezeggenschap in het onderwijs hetgeen goedgekeurd werd door de Vlaamse regering.

leden van de schoolraad: 

schoolbestuur

dhr L Crappé, dhr B Beyaert en mevr J Reynders

Lokale gemeenschap

mevr N Horré, mevr C Gadeyne en mevr R Vandendriessche

Oudercomité

mevrouw Vesna Pieters, mevr Shana Galle en mevr Annelore Callebert 

Personeel

dhr A Declerck, mevr I Ossieur en mevr K Blondeel

Directie

dhr H De Laere en mevr A Delos