Medisch

Ziekte

Zieke kleuters horen niet thuis op onze kleuterschool.  Indien uw kleuter op school ziek wordt, nemen wij telefonisch contact met u op. Wij vragen u om uw kleuter zo snel mogelijk te komen halen. In dringende gevallen kan een arts worden geraadpleegd. 

Bij noodgevallen kan de hulpdienst opgeroepen worden.

Medicatie 

Indien uw kind medicatie moet nemen is het aangeraden uw kleuter niet naar school te sturen.

Toch kan een uitzondering nodig zijn en kan de vraag voor het toedienen van medicatie noodzakelijk zijn.  Alleen na toestemming van de directie én met een doktersattest mag de leerkracht de medicatie toedienen.

De leerkrachten kunnen zelf niet beslissen of ze al dan niet de medicatie toedienen.