Ons team

directeur

Anne Delos

secretariaat

Sabine Sinnaeve
Isabelle De Queecker
Marie Huys
Joyce Strubbe

klassen

1° kleuter A

Dominique Van Laecke en Lindsay Van Raefelgem

1° kleuter B

Christel Van Gheluwe

2° kleuter A

Karen Blondeel

2° kleuter B

Mieke Baeijaert en Lies Adam

2° kleuter C

Dominique Geernaert

3° kleuter A

Gisèle Roose

3° kleuter B

Gudrun SChoutteten en Lindsay Van Raefelgem

zorgcoördinator

Petra Braet

bewegingsopvoeding

Els Van Eenoo

kinderverzorgster

Paulette Emaer

ambulante juf

Jelle Broux, Anaïs Campine en Joke Pollet

Preventieadviseur

Stefaan D’Hondt

ICT

Daan Saelens

Opvang / toezicht

Maggie Verrecas
Mieke Van Damme
Sylvie Vanderwee
Monique Lapère
Maria Albu-Magdalene
Petra Van Eeghem

Onderhoud

Kiana Verheire Marinka Tierenteyn