Opvang

Voor- en naschoolse opvang

’s Morgens is er opvang van 7 uur tot 8u15, daarna begint het gewone toezicht
’s Avonds is er opvang tot uiterlijk 19 uur. 

Woensdag

Op woensdag is er ‘s middags opvang tot 13 uur op school.  

Zowel ’s morgens,  ’s avonds als op woensdagmiddag  gaat de opvang door in het kleuterpaviljoen (Veltemweg).  

Kinderen krijgen de kans om te spelen onder toezicht met aangepast materiaal.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaI6nvpm9EWsZCRK44Kdr8sCuWaBDOeEznaxaThO5CbooUr-CR

Opvang woensdagnamiddag, op een pedagogische studiedag of facultatieve vrije dag gebeurt in samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang ’t Ravotterke’. 

Enkel op woensdagmiddag worden de kinderen op school opgehaald met de bus en naar de opvang gebracht.

Wens je hiervan gebruik te maken dan moet je zelf met de opvangdienst contact opnemen (Dries 2 – 8310 Assebroek – 050 32 72 28).