Zorg op school

Met behulp van ons kindvolgsysteem worden de kleuters heel intens gevolgd.

Naast de cognitieve ontwikkeling vinden we de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling even belangrijk. Ondanks het rijke klasmilieu en de aangepaste activiteiten ondervinden sommige kleuters toch nog moeilijkheden of hebben sommige kleuters nood aan extra stimulansen. De klasjuf ziet dit, noteert dit in ons kindvolgsysteem en zal remediëren.

Naast de klasjuf heeft onze kleuterschool ook nog een zorgcoördinator. Zij zal, samen met de directie, het kleuterteam ondersteunen zowel op kind-, leerkracht- als schoolniveau.

Er is regelmatig een overleg tussen de zorgcoördinator en de klasjuf waarin kinderen besproken worden. Zij gaan samen op zoek naar geschikte hulpmiddelen om kinderen te begeleiden die het moeilijker hebben, maar ook hoe we snellerende kinderen meer uitdaging kunnen bieden.

Afhankelijk van de noden gaat de zorgcoördinator ook op een speelse manier oefenen met een groepje kleuters. Daarnaast coördineert ze ook het overleg tussen CLB, ouders en externe begeleiders wanneer dit noodzakelijk is. Ze denkt ook mee over de schoolwerking, de nieuwe ontwikkelingen en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen behouden en verbeteren.