Pedagogisch project

Iedereen is welkom en SASK wil voor iedere kleuter een warme plek zijn. We leren en leven met hart, handen en hoofd. Elke kleuter wordt uitgedaagd om zijn/haar ontwikkeling in eigen handen te nemen. In een verrijkende omgeving kan elke kleuter exploreren. Onze school geeft aan alle kleuters kwaliteitsvol onderwijs waarbij het verwerven van kennis belangrijk is. Zo voeden we jullie kleuters op tot autonome, attente en kritische jongeren die groeien en ontwikkelen met plezier en passie.

SASK wil een warme, dynamische school zijn, gebouwd op deze pijlers:

We bieden elk kind geborgenheid

Kleuters en hun ouders worden uitgenodigd tot een grote betrokkenheid bij het schoolgebeuren.

Elke kleuter is uniek, we aanvaarden elkaar en werken samen.

We laten ons inspireren door katholieke waarden, we inspireren elkaar en geloven in de kracht van de Ander.

Ons onderwijsaanbod wekt bij de kleuters verwondering op voor elkaar en voor de wereld.

We (ver)toeven graag en veel in ons ruim groen domein, dat uitnodigt tot bewegen en doen.

Onze kleuters gaan doelgericht op zoek en worden aangezet om te ondernemen.We staan niet stil, kijken vooruit en willen toekomstgericht onderwijs aanbieden