Kleuters en bewegen

Naast de cognitieve, muzische en sociale ontwikkeling vinden wij de psycho-motorische ontwikkeling van elk kind ook heel belangrijk.  We proberen dan ook zo veel als mogelijk met onze kleuters te bewegen!

  • wekelijks krijgen ze 2 uurtjes turnen door juf Els
  • in de derde kleuterklas starten we na de kerstvakantie met watergewenning
  • jaarlijks wordt er een sportdag georganiseerd
  • juf Els geeft in alle klassen ook schrijfdans, dit als voorbereiding op de schrijfmotoriek
  • de juffen organiseren heel regelmatig bewegingstussendoortje in hun klas
  • het Veltembos en de weide zijn voor onze kleuters heel leuke plaatsen waar ze ongeremd kunnen bewegen, samen met hun klasgenoten
  • jaarlijks worden er ook heel veel inspanningen geleverd om op donderdagavond een uurtje naschools kleuterturnen voor de derde kleuters te organiseren